Werking Hart

Het hart is eigenlijk de motor van het lichaam. Het pompt het bloed naar ieder plekje in het lichaam en voorziet het daardoor van voedingsstoffen en zuurstof. Om de aspecten van decompensatio cordis goed te kunnen snappen, is een basale kennis van de werking van het hart handig.

Een opmerking vooraf is dat de linker harthelft de rechterkant van het hart op plaatje is. De naam links of rechts geven we namelijk vanuit het perspectief van de patiƫnt. Het plaatje laat de voorkant van het hart zien, alsof u op de borstkast kijkt.

hart

Bloed komt het hart binnen

De bloedsomloop in het hart start bij punt A. Het bloed komt vanuit het lichaam binnen via de bovenste- en onderste holle ader. Dit bloed is zuurstofarm. Het heeft het lichaam voorzien van zuurstof en moet weer opnieuw worden verrijkt met zuurstof. Het bloed komt de rechterboezem binnen (B).

De rechterboezem pompt het bloed door naar de rechterkamer (D). Overigens is het grootste deel van het bloed al vanzelf naar de rechterkamer gestroomd. De rechterkamer pompt het bloed vervolgens naar de longen, waar het wordt verrijkt met bloed. Dit gaat via de longslagader (E). Ondertussen sluit de klep (C) tussen de rechterboezem en rechterkamer, om te voorkomen dat er bloed terug lekt. Deze klep noemen we ook wel de AV-klep. Aan het begin van de longslagader is ook een klep te zien, die voorkomt dat het bloed terug het hart in stroomt na het wegpompen van het bloed

Vanuit de longen terug het hart in

Vanuit de longen komt het bloed, dat nu verrijkt is met zuurstof, terug in de linkerboezem (F). Dit gaat via de vier longaders, die niet zijn aangegeven met een letter, maar wel zichtbaar zijn links en rechts op het plaatje. De linkerboezem pompt het bloed vervolgens in de linkerkamer (G). Net als bij de rechterboezem geldt ook hier dat het bloed inmiddels al grotendeels vanzelf naar de linkerkamer gestroomd is.

Vanuit de linkerkamer wordt het bloed via de grootste slagader van het lichaam, de aorta (H), het lichaam in gepompt. Wederom voorkomt een AV-klep dat het bloed terug de boezem in wordt gepompt. De aortaklep voorkomt dat het bloed terug het hart instroomt na weg te zijn gepompt. Vanuit de aorta gaat het bloed naar ieder deel van het lichaam.

Seo Packages