Decompensatio Cordis Symptomen

Decompensatio cordis symptomen zijn deels vrij atypisch. Ze duiden niet specifiek op de aandoening. Een combinatie van de symptomen is daarentegen wel een vrij goede indicator. Symptomen kunnen deels verschillen afhankelijk van de aangedane harthelft: links of rechts.

We spreken bij symptomen altijd van backward failure en forward failure. Backward failure omvat alle problemen in het lichaam die ontstaan vóór de aangedane harthelft. Bij decompensatio rechts is dit dus alle aderen die naar de rechter harthelft lopen. Forward failure omvat alle problemen die ontstaan in het gebied na de harthelft. Bij decompensatio rechts is dit dus het gebied na de rechter harthelft, zoals de longen.

Algemene symptomen bij links en rechts

– Kortademigheid
– Kriebelhoest
– Koude extremiteiten
– Vermoeidheid
– Slapeloosheid
– Verminderde eetlust
– Hoge bloeddruk (soms alleen plaatselijk)

Decompensatio cordis links sypmtomen

Backward failure:

Longoedeem: Als de linker harthelft beschadigd is, kan het hart minder goed het bloed het lichaam inpompen. Ondertussen pompt de rechter harthelft wel net zo hard het bloed naar de linker harthelft, die dit dus niet goed kan verwerken. Een heel typisch kenmerk van decompensatio cordis links is daarom stuwing in de longen, oftewel oedeem.

De linker harthelft krijgt meer bloed binnen dan het kan wegpompen. Hierdoor blijft er telkens bloed achter wat er toe leidt dat in de longen, het gebied voor de linker harthelft dus, bloed gaat ophopen. Door verhoogde druk in de bloedvaten treed het bloed uit de bloedvaatjes en komt in de longblaasjes terecht. Dit heet longoedeem. Longoedeem zorgt voor benauwdheid en kortademigheid. Ernstige longoedeem is levensbedreigend en dient direct behandelt te worden.

Hydrothorax: Bij ernstige longoedeem kan er vanuit de longen ook vocht de borstholte in lekken. Ook dit zorgt voor een drukkend gevoel en benauwheid.

Forward failure

Slechte aortavulling: Omdat de linker harthelft minder goed kan pompen, wordt de aorta (eerst bloedvat na het hart) niet meer goed gevuld. Dit zorgt voor meerdere problemen. De druk in de aorta is vrij laag hierdoor, wat wordt gemeten door het lichaam. Om dit te verhelpen treden er compensatiemechanismen in werking. Deze werken vaak op de lange termijn juist averechts helaas.

Niercompensatie: De nieren gaan verminderde doorstroming compenseren door meer vocht vast te houden. Het zogenaamde RAAS-systeem wordt sterk geactiveerd. Dit leidt uiteindelijk tot nog meer stuwing in de longen, omdat het extra vocht dat wordt vastgehouden ook bij het hart uitkomt.

Slechte doorbloeding huid en extremiteiten: De huid en extremiteiten worden steeds minder goed doorbloed. Dit kan leiden tot koude extremiteiten en perifere cyanose. De huid wordt blauw en grauw door een gebrek aan zuurstof in het bloed.

Sufheid door slechte hersendoorbloeding: Ook de hersenen kunnen minder bloed ontvangen door hartfalen. Hoewel de hersenen de hoogste prioriteit krijgen bij de doorbloeding, kan het regelmatig voorkomen dat de hersenen te weinig bloed krijgen. Dit is al vrij snel te merken aan suf- en verwardheid.

Decompensatio cordis rechts symptomen

Bij decompensatio cordis rechts is er vooral sprake van backward failure: problemen vó&ocaute;r het hart.

Stuwingen verschillende organen: Als de rechter harthelft de aanvoer van bloed niet goed kan verwerken, gaat er bloed ophopen in de rest van het lichaam. De druk in de aderen neemt hierdoor sterk toe, vooral in de holle aders (vena cava) die vlakbij het hart zitten. Dit leidt tot het uittreden van vocht uit het bloed. Op verschillende zwakke plekken is dit het best te zien. Dit is onder andere:
– onder de huid
– enkels
– lever (en hierdoor buikholte)
– nieren
– borstholte

Vooral de stuwing in de enkel en onder de huid wordt vrij snel duidelijk door plaatselijke verdikkingen.

Verminderde doorbloeding: Door de stuwing raken veel weefsels minder goed doorbloed. Dit kan zich uiten in koude extremiteiten en plaatselijke cyanose: de huid wordt blauw. Dit komt doordat het bloed vrijwel geen zuurstof meer bezit. Lang aanhoudende cyanose kan ernstige gevolgen hebben.

Seo Packages