Behandeling Decompensatio Cordis

Hoewel decompensatio cordis meestal niet te genezen is, kan er lang mee geleefd worden dankzij de huidige kennis. Een combinatie van een bewuste levensstijl en medicijnen kan ervoor zorgen dat er, afhankelijk van de ernst en omstandigheden, vele jaren prima geleefd kan worden met decompensatio cordis.

Genezing

Soms kan decompensatio cordis genezen worden. Dit is bijvoorbeeld wanneer het wordt veroorzaakt door een slechte hartklep. Over het algemeen kan deze relatief makkelijk vervangen worden, waardoor de symptomen verdwijnen. Bij een zieke of beschadigde hartspier kan er geen genezing plaatsvinden. In dit geval kiest men voor een symptoom- en oorzaak verminderende behandeling.

Medicijnen

De behandeling van decompensatio cordis bestaat uit het gebruik van medicijnen die de symptomen en oorzaken moeten verminderen. De meeste medicijnen zorgen voor het verlagen van de bloeddruk, omdat deze heel vaak te hoog is bij hartfalen. Medicijnen die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld de ACE-remmers zoals lisinopril. Andere groepen van medicijnen zijn de beta-blokkers, nitraten, angiotensine II antagonisten en plastabletten. Het consequent innemen van de medicijnen is van groot belang om verdere schade aan de hartspier te voorkomen of te beperken.

Levensstijl

Bij decompensatio cordis hoort ook een andere levensttijl. Het hart is zwakker dan normaal en moet daardoor niet onnodig op de proef worden gesteld. Dit wel echter niet zeggen dat sporten of andere inspanning niet langer mogelijk is. Vaak is dit zelfs een nuttige bezigheid, omdat dit omliggende spieren sterker maakt die een goede bloeddoorstroming verzorgen. Bij ernstige decompensatio cordis kan (tijdelijke) bedrust overigens nodig zijn. Neem bij twijfel contact op met uw arts.

Bij een andere levensstijl moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het dieet. Een zoutrijk dieet is niet bevorderlijk voor uw gezondheid. Kleine extra handelingen, zoals voorzicht opstaan kunnen de klachten ook aanzienlijker verminderen. Ga vanuit een liggende positie bijvoorbeeld eerst rustig zitten, voor u opstaat.

Seo Packages