Decompensatio Cordis

Decompensatio cordis, oftewel hartfalen, is een aandoening waarbij het hart door verschillende mogelijke oorzaken niet goed in staat is het bloed rond te pompen. Decompensatio cordis is niet één ziekte maar een geheel aan symptomen die uiteindelijk tot een verminderde pompfunctie van het hart leiden.

Werking hart

Om alles op deze website te begrijpen kan een basiskennis van het hart van pas komen. Op de pagina werking hart wordt aan de hand van een simpele uitleg de bloedcirculatie in het hart verduidelijkt.

Oorzaak decompensatio cordis

Decompensatio cordis is een chronische aandoening, waar vooral oudere mensen, boven de 55 door worden getroffen. In principe is schade die is toegedaan aan het hart niet of nauwelijks te herstellen, waardoor de vooruitzichten op de langere termijn vrij somber zijn. Gelukkig zijn er genoeg behandelingsmethoden ontwikkeld om nog vrij lang te kunnen leven. Decompensatio cordis kan vele oorzaken hebben. Een overzicht hiervan vindt u op de pagina oorzaak oorzaak decompensatio cordis.

Decompensatio cordis links

Bij decompensatio cordis kan men onderscheid maken tussen decompensatio cordis links en rechts. Dit slaat op de harthelft die is aangedaan. Belangrijk om hierbij te bedenken is dat we de linker harthelft links is vanuit de patiënt gezien en niet de linkerkant van het hart zoals je die op plaatjes ziet. Bij decompensatio cordis links is de harthelft aangedaan die het bloed door het lichaam heen pompt. Hierdoor kan de linker harthelft per hartslag minder bloed het lichaam pompen, het is verzwakt. Lees hier meer over op de pagina decompensatio cordis links.

Decompensatio cordis rechts

Het is ook mogelijk dat er sprake is van decompensatio cordis rechts, waarbij dus de rechter harthelft is aangedaan. De rechter harthelft pomp het bloed door de longen. Per hartslag kan de rechter harthelft bij decompensatio cordis rechts minder bloed de longen inpompen, en ontvangt de linker harthelft minder vers bloed dat verreikt is met zuurstof. Op de pagina decompensatio cordis rechts wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Decompensatio cordis symptomen

De symptomen van decompensatio cordis zijn vrij a-typisch. Tezamen is het echter een vrij goede indicator voor decompensatio cordis. Dit kan bevestigd worden met een ECG, röntgen foto, bloedonderzoek, of een echocardiografie. Symptomen die vrijwel altijd aanwezig zijn bij decompensatio cordis zijn onder andere kortademigheid en vermoeidheid, enigszins vergelijkbaar met astma symptomen. Afhankelijk van het type decompensatio cordis (links of rechts) zijn er nog andere symptomen. Lees hier alles over op de pagina decompensatio cordis symptomen.

Behandeling decompensatio cordis

Decompensatio cordis is een chronische aandoening, een volledig herstel is helaas niet mogelijk. Gelukkig maakt de medische wereld grote passen in de ontwikkeling van nieuwe behandelingen. Dit betekent dat men vaak nog jaren kan leven met decompensatio cordis, zeker als het in een vroeg stadium wordt opgemerkt. De behandeling bestaat vooral uit symptomenbestrijding. Dit moet er toe leiden dat het hart minder snel zal aftakelen. Een overzicht van de meest gebruikte behandelingen vindt u op de pagina behandeling decompensatio cordis.

Seo Packages